SVERIGES  HISTORIA


(enligt Steffe)

Jag har länge haft ett intresse för historia.  Men jag har saknat kraft och mod att göra ett försök att skaffa mig kunskap. Historieundervisningen under min skoltid upplevde jag fragmenterad och den misslyckades helt med att inspirera mig till egna studier.


Min längtan efter en allmän kronologisk beskrivning av historien kring livet på jorden och i synnerhet historien i mitt närområde, Skandinavien.  En speciellt avgränsat period i vår Skandinaviska historia har givit mig många timmar av funderingar, hur blev Sverige Sverige.  Dessa funderingar kring Sveriges riksbildning har efter hand givit att jag kommit att fokusera på mitt eget absoluta närområde, Västergötland.  


Samtidigt har det känts som en allt för stor och svår uppgift för en okunnig att själv söka information i detta sökande.    Var börjar man?    Var hittar jag litteraturen?    Hur dokumenterar man sina resultat?  


För att över huvud taget komma igång med mina studier beslöt jag (enligt råd från min käre far) att låta mina många utflykter till historiska platser i Sverige vara en utgångspunkt för mina studier.


Med dessa sidor om Sveriges (Skandinaviens) tidiga historia vill jag förmedla min alldeles egen uppfattning. Sidorna omfattar initialt ett begränsat innehåll men kommer att kompletteras löpande. Sidorna kommer att omfatta allmän historia kring tidiga epoker i vår del av världen,  samt fördjupningar kring Sveriges Riksbildning.


Och av helt naturliga orsaker kommer mina studier att utgå från i första hand Västergötland och i viss mån från Småland och Östergötland med en del nedslag även i Skåne.  Övriga delar av Sverige tycks ha haft en begränsad betydelse för riksbildningen.

Utflykter

Tiden

Sverige