- 4000

- 1800

- 500

0

1050

2000

S  T  E  N  Å  L  D  E  R

BRONSÅLDER

J Ä R N Å L D E R

MEDELTID

140421

Steffes   utflykter

Bilden högst upp på sidan visar fynd av en harpun och en ljusterspets av ben funna vid utgrävning av Dagsmosse utanför Motala 2016.


För 10 000 år sedan var Dagsmosse i Östergötland en grund sjö med öar, vikar och vassruggar.   Här levde och verkade människor under den äldre stenåldern – man fiskade,  jagade och byggde hyddor med golv av bark.


Med tiden växte sjön igen, förvandlades till ett kärr och sedan en mosse där lager av torv gömde stenålderslandskapet för framtiden.

D  I  V  E  R  S  E        L  Ä  M  N  I  N  G  A  R

RESTA   STENAR   &   GRAVFÄLT

På denna sida presenteras diverse lämningar som inte direkt passar in under huvudsidans olika rubriker.


Lämningarna omfattar t.ex boplatser,  byggnader,  färdvägar,  fyndföremål , minnesmärken samt olika historiska företeelser.

Tidsspannet på denna sida är mycket stort,  från stenålder till nyare tid.

220423