WÅRSKIÄLS  BYES  INÄGOR

Wårkumla Sochn  och  Frökinds Härad

1792