RAÄ Fornsök   -   Vårkumla 14:1    Vårkumla 14:2


I skrivande stund är en tid då jag försöker att publicera många av mina reportage i ett för mig helt nytt web-publicerings-verktyg.  


Då det tagit lång tid att skaffa mig detta nya verktyg gör att mina utflykter från 2022 och framåt, som  ju är genomförda sedan länge, oftast inte kommer att kunna omfatta den inledande ögonblicks-beskrivning jag brukar ge, då jag helt enkelt glömt bort detaljerna kring dessa.


Vad jag minns från denna utflykt är att jag vid tillfället kände att detta sannolikt skulle vara en av de sista utflykter jag skulle komma att göra under 2023.  Dagen för utflykten var lördagen 23 september 2023.
Vårskäls by tillhör Vårkumla socken i Falköpings kommun och ligger utmed en långsträckt ås på södra Falbygdens högland.

Den gamla vägen som har samma sträckning sedan 1600 talet (och säkert längre tillbaks än så) ringlar sig fram genom landskapet från Kinneved i väster till Vartofta i öster.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

GÅNGGRIFTER  I  VÅRSKÄL

Från Falköping söder ut längsmed väg 46 - tag av öster ut (vänster) vid antingen Slutarp eller Kinnarp mot Vårkumla.


Efter Vårkumla är det bara 1 km ytterligare och du skall finna grifterna å höger sida - skyltning finns.

Gånggrifterna  i  Våskäl  2023  A.D.

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

Här har människor levt sina liv under tusentals år och gånggrifterna bredvid den gamla vägen här visar på detta faktum.

Senara bevis på kontinuiteten av mänsklig aktivitet på platsen är t.ex. Vårkumla kyrka som ligger vackert belägen på en höjd ett par kilometer väster om gånggrifterna.  Kyrkans äldsta delar är från 1100 talet.

Vårkumla 14:1  mot norr.

Ett utsnitt av karta från Storskifte 1792   -  "Wårskiäls Byes Inägor" lantmätare var Johan Afzelius.  HELA KARTAN HÄR


Johan Afzelius föddes i Bällefors 1741 och han dog i Tidavad 1815.  Mellan Bällefors och Tidavad är det endast 15 km, och båda platserna återfinns ungefär 15 km söder om Mariestad.

(placeholder)

GÅNGGRIFTERNA

VÅRSKÄLS  BY

Vårkumla 14:2  mot väster.

Överflygning av de båda gånggrifterna.

Tidigaste dokumentet jag funnit som (nästan) visar på platsen för gånggrifterna i Vårskäl är en Geometrisk avmätning från 1645.  Här visas ett utsnitt av kartan.     HELA KARTAN HÄR


Konstigt nog kan jag inte finna någon notering på kartan om lantmätaren - den person som gjort markmätningarna och ritat kartan.  Oftast brukar denna information vara tydlig på dessa kartor.

(placeholder)

VÅRSKÄLS  BY

(placeholder)

GÅNGGRIFTERNA

(placeholder)