Karta över Fredrikshamns skans av L.D. Ljungberg 1782.