Delination  1686

Kartan  upprättad  av  Assar  Rohman  1686