Geometrisk  avmätning  1683

Kartan  upprättad  av  Assar  Rohman  1683