Rapport  från  undersökningarna  av  pålverket  -  1983