Svenska  Fornminnesföreningens  tidskrift  -  3e häftet  1883