CASTEL  LADUGÅRDEN

Mätt  uti  May  och  Junii  Månader  År  1750

Sam: Anthelius