Varbergs  Schlott.    

Plan  och  elevation  av  O  C  von Vicken,  1705.