Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Store  hög  -  2012

Hols hed återfinns utmed E20 mellan Alingsås och Vårgårda. Det finns vägskylt med kringla vid E20, men man ser Store Hög från vägen, så det är svårt att missa.

STORE   HÖG   I   HOL

RAÄ Fornsök  -   Södra Härene 6:1


Som så ofta annars är jag idag ute på historisk upptäcktsfärd  på en söndag, närmare bestämt söndagen den 6 maj 2012. Då denna resa företogs, var jag fortfarande i min historie-resas linda. Hade bestämt att jag var vuxen nog att odla ett eget intresse !


Jag inledde med att besöka något från historien, vad som helst och hur som helst. Egentligen har jag fortsatt efter den här hyfsat oplanerade modellen i mitt nuvarande studie av Sveriges historia.


Man kan säga att jag hade tur denna gång, då det visade sig att just Hol är en stor och fornlämningstät trakt med mycket historia.


Inga planer fanns just att dokumentera resmålen varför jag har begränsat med bilder från dessa tidiga nedslag i historien. Men då jag nu bestämt mig för att dokumentera samtliga mina historiska utflykter här, så gör jag just det.


Hej hopp!

Området kring Hol förtjänar egentligen en helt egen sida med tanke på gravfältets långa kontinuitet och dess många olika lämningar från flera epoker.  Ytterligare info ang övriga lämningar i Hol finns att studera på närliggande sidor, JÄRNÅLDERSGRAVFÅLTET  och DOMARRINGEN I HOL .


Uppe på en ås norr om Hols kyrka ligger ett stort fornlämningsområde, Hols gärde. Här återfinns en stor mängd fornlämningar från bronsålder och fram till medeltid.  Inte mindre än åtta stora gravhögar från bronsåldern finns inom området.


En av dessa är Store hög, dessutom finns fem gravfält från järnåldern, en domarring, resta stenar, hålvägar och stora områden med spår efter medeltida jordbruk. Hol har troligtvis haft en central betydelse i denna trakt. Namnet skrevs på 1330-talet Hool, och antas betyda just ”kulle, rund höjd', kanske syftar det på Store Hög.


En annan intressant uppgift är att kyrkoherden Anders Berghelin 1705 berättade att ”De gamle i Hool talar om att  fordom skulle det funnits ett Hof, en stor Sal, Aula eller ett Templum” i Hol. Mycket spännande tycker jag, och mina tankar går till ritplatser under hednatiden, kanske fanns ett Ubsola i Hol där man blotat och dyrkat asar.....

2012  -  mot sydväst.


Store Hög är en stormanshög som mäter 18 m i diameter och är 2,5 m hög. Högen anses tillkommit någon gång mellan 1500 f Kr - 1100 f Kr, d.v.s under bronsåldern.  


Utgrävning av högen har gjorts men inga lämningar hittades.  Så väldigt mycket mer om högens historia finns inte att nämna då det mesta från denna tid är okänt.  Men högen är väl värd ett besök!

Mot norr.  


Här syns en tydlig svacka mitt på högen - ett så kallat plundringsärr.

Återbesök  anno  2018

OK, nu i skrivande stund är det år 2018 och jag har gjort ett ytterligare återbesök vid gravfältet (gjorde även ett återbesök 2016 vid kringliggande större högar - redovisar besöket separat under "Högar å Hol".   Vid detta besök provade jag min länge efterlängtade drönare för att bättre kunna beskriva de lämningar av vår gemensamma historia som jag besöker.


Filmen här nedan är min första (eller egentligen min tredje) med hjälp av drönare.  Just denna dag var tyvärr ganska blåsig men jag bestämde mig för att ändå pröva min kära lilla drönare.  


Min drönare är en billig variant som ändå har alla de avancerade funktioner som de mer kostsamma dito har.  Den har till och med en onödigt hög-upplöst kamera, 4K klarar den !   Dock saknar min lilla drönare en ganska viktig funktion.....den har ingen ”gimbal”, d.v.s. ingen fysiskt gyro-stabiliserad kamera.


Denna brist gör att (särskilt under blåsiga förhållanden) filmerna blir en aning ”guppiga” då drönaren kämpar emot vindstötarna.


Min nästa drönare kommer (trots att de är dyra) definitivt vara utrustad med en gyro-stabiliserad kamera (bidrag emottages tacksamt).           

Musiken i denna film från Store hög på Hols gravfält spelas på de två så kallade Revheimslurarna som hittades 1894 i jorden av en bonde i Revheim - Stavanger i Norge.   De som spelar är Franz Dørr and Georg Dørr (far och son), båda från Stavanger, Norge.  Inspelningen gjordes 1958 och är en svängig låt.

Här ovan ses de båda lurarna från Revheim.   De förvaras hos Arkeologisk Museum i Stavanger - Norge.

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

MUSIK FRÅN CD "Drømte mig en drøm" PUBLICERAD AV DEN DANSKA HISTORISKA TIDSKRIFTEN  -  SKALK

https://www.skalk.dk/da/

O.J.’s Trumpet Page

http://ojtrumpet.net

THE VIKING NETWORK

http://www.viking.no

REVIDERAD 180826 MED DRÖNAR-FILM