Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Safjället  2013

Röset ligger 500 m söder om Bäckmans korvkiosk på Delsjövägen i Göteborg. Inga skyltar finns, men god korv har Bäckman.

STENSÄTTNING   SAFJÄLLET

RAÄ Fornsök   -   Mölndal 24:1


En söndag i september 2013 var jag på besök på Safjället i Mölndal. I ett skogsparti mellan Toltorpsdalen och Mölndal Centrum finns många lämningar, de härhör från perioder med stort tidsspann  -  från stenålder till järnålder.


Platsen har således vart befolkad mycket, mycket länge. Själv gissar jag på att detta skogsparti någon gång i historien har varit en ö.  Bara under bronsåldern antas vattennivån legat c:a 15 m högre, jämfört med idag.


Nu var jag till fots på väg till en liten stensättning, och njöt av den vackra naturen som kantade elljusspåret.


Väl framme ser jag, som så många gånger vid dessa lämningar,  att graven någon gång, förmodligen i modern tid, blivit plundrad.


Gravar som dessa dateras grovt till bronsåldern. De kan ligga enskilt som den här på Safjället, eller så kan de förekomma i samlingar på gravfält.  Oftast är de gravar som återfinns samlade yngre, jämfört med de som ligger enskilda.

Mot söder.   Stensättningen ser mest ut som en grop idag, men liggande stenar kan ses runt gropen.  Att det idag är en grop torde vi kunna förklara genom det faktum att gravplundrare har gjort ett gediget arbete vid denna grav - sorgligt.

Ett kort kamerasvep söderifrån beskriver den plats man en gång för länge sedan valde till viloplats för en anhörig.