Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Högen  i  Skalunda  -  jag  stod  här  anno  2019

Tag sikte på Skalunda kyrka,  och då du nalkas kyrkan kan du inte missa Skalundahögen,  it’s huge !


Parkering och informationsskylt finns.

SKALUNDAHÖGEN

RAÄ Fornsök   -   Skalunda 3:1

                         

Har länge varit sugen på att besöka Kålland, och för den delen även Kållands ö.  Tanken var att göra grundliga förstudier och bestämma vilka platser som var av störst intresse för ett besök.


Annandag påsk, 22 april 2019 kunde jag inte bärga mej längre.  I ottan, utan särskilda förstudier gav jag mej av.


Säkert var att jag absolut skulle besöka Jarlehus, längst ut på en udde på Kållands nordvästra hörn.   Men jag ville också mycket gärna se Skalunda kyrka och minst lika gärna se Skalundahögen.


Jag minns att då jag under 1980 talet av en ren tillfällighet kom att se ett avsnitt ur Dag Stålsjös programserie ”Svearikets Vagga” och blev alldeles uppslukad.  


I avsnittet minns jag att man stod framför en storhög och spekulerade i huruvida här kunde ligga en viking begravd, kanske kunde det till och med vara en båtgrav.


Jag minns att jag fascinerades av själva ordet ”båtgrav” utan att ha en aning om vad det kunde vara.  Tror att mitt intresse för ämnet historia väcktes här.  Tack Dag !!Tillbaks till 2019...  tog sikte på Skalunda kyrka och när jag funnit denna så var det omöjligt att missa högen, den verkade vara helt enorm då jag skådade henne från bilen !


Parkerade på anvisad plats och fotvandrade de sista hundra meterna.  Vid högens fot blev jag stående en god stund i kontemplation.  


Vilka var dessa människor,  hur levde de sina liv, var det under deras tid mycket stridigheter mellan olika stammar,  fanns en lugn vardag ??


Min direkta känsla var att högen i storlek är jämförbar med Inglinge hög i Småland,  således mycket imposant.


Mina efter-studier visade dock att Skalundahögen är hela 70m i diameter och 8,5m hög emedan Inglinge hög är 37m i diameter och 6m hög.  

Åskilliga sägner har genom tiderna knutits till högen, en av sägnerna berättar att i högen ligger en kung Rackes guldskatt gömd.  


Dessa berättelser gjorde den 18 årige greve Ekblad på Stola herrgård (en dryg mil norr om högen) så nyfiken att han beslöt att göra en egen grävning i högen.  Grävningen avbröts dock ganska snart då man stötte på en stor stensamling.År 1994 gjordes en mer seriös undersökning, om ej ingen regelrätt utgrävning (högen ligger ju inte i Uppland).  Högen undersöktes då med hjälp av provborrning samt radar.


Undersökning resulterade i att graven kunde dateras till tidigt 600 tal.  Ytterligare kunskaper kring Skalundahögen fattas oss.

Jag nalkas här  Skalundahögen  från väster... blir stående här en god stund... i kontemplation.  

Bl.a. ängar jag här Dag Stålsjö en varm tanke.

Ett kort utsnitt ur ”Svearikets Vagga” från 1982.  Här samtalar Dag med professor Peter Sawyer kring Skalundahögen och dess datering samt om varför den inte är undersökt.  


Det har ju senare visat sig att det som Dag ville visa kring ”Västgötaskolans” historieuppfattning i allt väsentligt varit riktigt.  


Och även vad gäller Skalundahögen fick man rätt, den är ju daterad till 600 tal vilket ger att här vilar en storman som till och med föregick vikingarna.  Och med största sannolikhet har denne ”kung” seglat västerut.


”Svearikets Vagga” fälldes av Radionämnden för osaklighet och partiskhet den 10 november 1983.  Radionämnden inkallade som enmansutredare professorn i historia vid Stockholms universitet, Herman Schück och det var denne man som avgjorde tvisten.  


Helt klart var Schück en partisk utredare om ni frågar mej (från Uppland såklart),  beklämmande och pinsamt !


Konsekvensen blev att programserien inte fick sändas i repris vilket gäller än idag. Man kan således inte finna programserien i SVT Play, vilket ju passar fin-fint för de element som önskar dölja det faktum att Sveriges vagga stått i Västergötland.


Ett beklämmande beslut som enligt mej bidragit till att konservera den historieförfalskning som Olof Rudbeck den äldre startade under 1600 talet.


Det känns dock idag, anno 2019 som att de allra flesta historiker även de av akademisk härkomst erkänner väsentliga delar i de idéer som Dag Stålsjö presenterade under 1980 talet.


Samtidigt verkar det som att samma människor, i offentlighetens ljus gör allt de kan för att konservera den gamla felaktiga officiella historiesyn som var rådande fram till 1980 talet.   Alltså den historiesyn som bl.a bygger på de uppgifter som Olof Rudbeck den äldre framlade under 1600 talet.     

Steffe 2019

Skalundahögen ”von oben” till tidsenlig musik av Odd Sylvarnes Lund.

Då jag till slut lämnade Skalundahögen...  och vände blicken tillbaks mot högen... var mina funderingar helt fixerade vid frågan,  vem eller vilka vilar här i denna grav ?


Det måste ju vara någon eller några med mycket stor makt och med mycket stor rikedom i området för att kunna bekosta och åstadkomma detta enorma monument.  Kanske en kung över ett av alla de småkungadömen som man ju menar att Skandinavien bestod av vid denna tid.   Det finns de som menar att det är självaste Beowulf som vilar här, Birger Nerman utpekade 1956  Skalundahögen så som den sannolika viloplatsen för Beowulf.Undertecknad väljer att kalla den som vilar här för  Kung av Kålland !!

Skalundahögen avbildad av Johan Peringskiöld d.ä i Västgötadelen av ”Monumenta  Sveo-Gothorum”

400 år efter det att Skalundahögen anlades kom ättlingarna av dessa människor att kristnas varpå man byggde sig en kristen kyrka av sten,  Skalunda kyrka.  Kyrkan byggdes endast 200 meter sydost om högen.  


Jag kommer att återkomma till kyrkan framåt sommaren 2019, då brukar ju våra gamla kyrkor vara öppna för besök.  


Hon kommer att få en helt egen sida såklart - sök efter henne under rubriken  KYRKOR & KLOSTER och du skall finna henne  -  det är ett löfte.

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

VÄSTGÖTADELEN  AV  MONUMENTA  SVEO-GOTHORUM

                               (JOHAN PERINGSKIÖLD d.ä)


Efter  handskriften  F.h.9  i  Kungliga  biblioteket  utgiven  och  kommen- terad  av  Benny Jacobsson.

FÖRENINGEN  FÖR  VÄSTGÖTALITTERATUR   -  SKARA  2012