Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Två  rösen  på  Amundön  vid  pass  2013

4 km söderut på väg 158 från Västra Frölunda, tag av mot Brottkärr, följ skyltar mot Stora Amundön.


Stor parkeringsplats (dock ej gratis) finns. Sedan 15 minuters promenad till öns högsta punkt.

RÖSEN   PÅ   AMUNDÖN

RAÄ Fornsök   -   Askim 55:2


19:e juli 2013, min syster var på besök hos oss i Göteborg. En av standardutflykterna vid sådana tillfällen är Stora Amundön utanför Skintebo.


Det är en praktisk ö då den har broförbindelse med fastlandet och den är en av Göteborgarnas populäraste badplats. Ön är stor och omfattar en liten badstrand, samt badklippor över hela ön, samt även en del avsedd för nakenbad.


Här finns också två fornlämningar, två rösen samt någon boplats representerad.  Rösen byggdes ju under Bronsåldern, och vid den tiden var ön mycket mindre beroende på att havsnivån sjunkit undan sedan dess.


För att nå ön under bronsålder fodrades såklart båt. Man har - förutom rösena - även dokumenterat ett par boplatser på ön, således har man bott här ute. Det kan ju inte handla om många människor då ön är och var liten. Det är troligtvis dessa familjer eller gårdar som har begravt anhöriga på öns högsta punkt.


Själv tycker jag det verkar mystiskt att några få människor valt att bosätta sig på en liten ö då under Bronsåldern.  Man var då skild från fastlandet och större grupper av människor med de fördelar det borde kunnat ge i form av trygghet, gemenskap, samt förmåga att skaffa föda.


Kanske var det inte en vald isolering.....

Gravrösen anlades under perioden som vi kallar bronsålder 1500 - 500 f.Kr.  


I rösets centrum finner man ofta en kista av stenhällar vari den begravde personens lämningar ligger.  Lämningarna kan vara skelett från en obränd människa eller askan efter en kremerad dito.  Ofta har den begravde individen fått gåvor med sig på sin resa, så som användbara föremål av flinta eller metall.


Rösen och högar är ofta placerade i höga krönlägen för att de skulle synas tydligt för förbipasserande.   Hyfsad utsikt!!

Norra röset  -  på väg upp  -  mot öster.

Södra röset  -  mot sydost.

Mellan de båda rösena  -  mot sydost.