Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

En  oansenlig  grav  anlagd  1000 år  före  Kristus

Parkera 300 m in på Tulteredsvägen i Kåhög (vid vändplatsen).  


För vidare promenad fram till röset - c:a 300 m mot nordost - vill jag varmt rekommendera karta över området samt en  kompass.

RAÄ Fornsök   -   Partille 16:1


Detta bronsåldersröse är mycket oansenligt och svårt att upptäcka.   Ligger nära bebyggelse och alldeles intill har man anlagt en avstjälpningsplats för trädgårdsavfall.  


Sannolikt vet man - i villorna här invid - inte att detta lilla röse faktiskt är en grav för en anfader från en annan tid.  Här begrovs någon för kanske 3000 år sedan.


Röset mäter 10 meter i diameter och ligger på en liten bergsknalle vilket gör att det upplevs större än det egentligen är.


Platsen som är högt upp på Kåhögsbergets västra sida vilket torde givet besökare vid graven en vidsträckt utsikt över Säveåns ringlande väg västerut.  


Våra föregångare har som vanligt valt gravplats med stor omsorg.    Idag - i vår tid - är röset dock skadat och kraftigt övertorvat.


Besöket här vid det lilla gravröset på Kåhögsberget ger mig som alltid en go känsla i kroppen.


Det är liksom skönt att överraska släkten som föregått oss med ett plötsligt men respektfullt besök å deras vilorum.

En lätt skakig film men med en respektfull vandring runt denna grav.    Ändå har jag här brukat bildstabilisering i efterhand.


Här hvilar någon anförvant från forna tider   -   kanske är det en långväga släkting till dig  -   eller kanske till mig ?

RÖSE   I   KÅHÖG