Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Kungskullen  Levene  anno  2015

Kör till Skändla by och tråckla dig in bland husen så finner du snart en bra parkering med bra informationsskyltar.

KUNGSKULLEN   STENKILS   HÖG

inget RAÄ-nummer •Vid en utflykt, vars huvudmål var Sparlösastenen, hann jag med att besöka även Levene Äng, samt en hastig förbikörning av Kungskullen med bil.


Hade studerat litet kring Stenkil och kände således till sägnen om Kungskullen som Stenkils grav. Det sägs att Stenkils hög ligger väster om Levene kyrka och att på högen numer sedan många år ligger en gård vid namnet Kullen.


På grund av tidsbrist nöjde jag mig denna gång med att bara passera förbi gården. Jag kommer att återvända hit för att ta några bilder och för att möjligen tala vid ägarna till gården och efterhöra vad de vet om platsens historia


Stenkil var Västgöte enligt Västgötalagens kungalängd som påstår att Stenkil hade anknytning till Levene.


Sannolikt är i alla fall att han var av västgötsk härkomst och förutom att han var en "väldig bågskytt" var han mycket omtyckt i sin fädernebygd.

Vidare uppges att han var en from man och en kristendomens förespråkare, som troligen lät upprätta Biskopssätet i Sigtuna.


Från Adam av Bremen vet man att han tillhörde kretsen kring kung Emund gamle.


Enligt Snorre Stularsson Heimskringla stödde Stenkil den norske jarlen Håkon Ivarssons uppror mot Harald Hårdråde.


Hervarasagan berättar att Stenkil senare "blev sotdöd i Svitjod" ungefär samtidigt som den norske kungen Harald Hårdråde dog i slaget vid Stamford Bridge i England år 1066. Hans stoft sägs som sagt vila i den så kallade Kungskullen utanför Levene.


Efter Stenkils död drabbades Sverige av inbördesstrider mellan två tronpretendenter som båda hette Erik, den ene kan möjligen ha varit Stenkils son. Hans mest betydande efterföljare på tronen blev dock sönerna Halsten och Inge, och senare kom två av hans sonsöner att uppstiga på den. Denna kungaätt kallas därför för den Stenkilska ätten.

Närmar mej gården Kullen - Kungskullen - från väster mot öster på Skaravägen.

Gården Kullen - boningshuset sägs vara byggd uppå Stenkils gravhög.  


Jag hoppas av hela mitt hjärta att detta kan vara sant  -  hit ska jag igen för en närmare investigation.

Gärden Kullen.

Här syns Kungskullen från gravfältet Levene Äng, Levene var enligt min egen gissning Stenkils hembyggd.