Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Kistan finns att beskåda och uppleva c:a 10 km norr om Vårgårda, E20.

JÄTTAKULLENS    HÄLLKISTA

Jättakullens  hällkista  då  vi  räkna  år 2012

RAÄ Fornsök  -  Södra Härene 4:1


Under många resor på E20 från Göteborg till Assa Eskilstuna  har jag passerat denna mäktiga fornlämning, en hällkista. Många gånger har jag tänkt att stanna, men alltid har tidsnöd stoppat mig.


Så en söndag i maj 2012 gjorde jag slag i saken och genomförde en historisk utflykt.


Givetvis inga som helst problem att hitta kistan, bra parkering, tydlig informationstavla och solsken!


Det visar sig att hällkistan är Skandinaviens största. En fantastisk stund fick jag och solen. Som vanligt en hisnande upplevelse att vara på platsen där begravningar ägt rum för si så där 4000 år sedan.


Kistan har varit täckt av jord och torv i en stor hög och det var först i samband med att en grustäkt i modern tid anlades på platsen som kistan kom att upptäckas.


Kistan är hyfsat välbevarad och har två takhällar kvar på plats, de beräknas väga 10 ton vardera.  De var starka de här stenålders-människorna.


På en av hällarna finns skålgropar inhuggna. Troligtvis har de använts i samband med ritualer, kanske för en bättre skörd.

Mot öster.   Omöjligt att beskriva kistans storhet med enkel kamerautrustning.

Mot sydost.

Mot sydväst och mot gavelstenen.   Hällkistan är helt frilagd från högen och är 14 gånger 4 meter stor.  


Gravens båda långsidor består av elva mäktiga stenhällar.    Invändigt är den indelad i tre rum genom tvärställda hällar. Graven är daterad till omkring 1500 före Kristus,  det vill säga övergångsperioden mellan yngre stenålder och äldre bronsålder.

Ett av de kvarvarande takblocken  -  ett helt enormt takblock !

Skålgroparna.

Två kvinnor på besök vid hällkistan, tidigt 1900 tal.   Fotografi från skylt på platsen.

Vid kistans sydvästra ände ligger på marken denna lilla häll som har flera tydliga skålgropar inhuggna och som idag är förstärkta med röd färg.


Ingen vet säkert vad dessa gropar var avsedda för - men de flesta i ämnet menar att våra förfäder har gjort dessa fördjupningar i stenar för att placera offer i.

En rimlig tolkning anser undertecknad.