HALMSTAD    1696 - 2017

RESTER FRÅN VALLGRAVEN

SLOTTET

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

NORRE PORT

(placeholder)

Steffe 2016

Jag har lagt en karta av Halmstads anno 1696 över en karta omfattande samma område från nådens år 2017.   Platserna för Slottet och Norreport stämmer precis och ligger på kartorna över varandra.


Man kan här se att stadsplanen från 1600 talet i stort har bibehållits till våra dagar.   De gulaktiga gatorna med tunt svart streck är från 1696 års karta emedan dagens gator är ljusare,  nästan vita.  


De missvisningar som här syns kan mycket väl bero av begränsningar i precision vid kartframställningen under 1600 talet - men de kan lika väl bero av mina enkla grafiska verktyg.