Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Från Göteborg, kör av E6 mot Lindome, ta första höger när du passerat bron, kör 1 km och ta höger under E6, tag höger direkt efter tunneln. Kör grusvägen tills den slutar, parkera. För att sedan finna lämningen måste jag hänvisa till karta och kompass. Jag parkerade bilen vid Krokslättsvallen och där finns informationsskylt och vägvisning.

Hällkistan  i  Lindome - jag  stod  vid  henne  år  2014

HÄLLKISTA   LINDOME

RAÄ Fornsök   -   Lindome 4:1


Dagens utflykt var ställd mot Lindome, eller närmare bestämt till ett område mellan E6 och Fageredssjön.


Här skulle finnas ett antal olika lämningar från flera tidsperioder på en ganska samlad yta.


Första målet var en hällkista som visade sig vara mycket skadad. Lämningar ovan jord var obefintliga, kunde endast ana en liten höjd i marken.


Trots dess anspråkslöshet fick jag en fin stund i naturen och möjligheten att hedra dessa tidiga släktingar vid sin grav.


Vid utgrävningar på 1910 talet fann man en urna med brända ben. Detta tyder på att graven har återanvänts under brons- eller järnåldern, vilket inte är ovanligt för hällkistor.

Inte mycket till synliga lämningar  -  fick leta en stund innan jag var säker på att jag var på rätt plats.  


Då denna insikt så kom till mej - överväldigades jag med den där härliga känslan så som en fysisk upplevelse och rörelse   -   här stod människor för kanske 4000 år sedan då de sörjde en anhörig som skulle få sin vila och därefter få vandra vidare.

Några små stenhällar från graven visar sig här i dagen  -  då vi räknar år 2014.


Utan några som helst djupare studer av graven och dess konstruktion  -  så kan jag här ändå ana att hällkistan tycks vara byggd med dubbla vägghällar.

Ytterligare några stenar.