Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Närmar  mej  Hällkistan  i  Kallebäck  -  året  var  2016

Från riksväg 40 strax väster om Göteborg, tag av mot Saab Space/Ruag, och sedan direkt vänster mot Burger King,  följ sedan skyltar mot Delsjö Golfklubb.


100 m. efter golfklubbens parkering, håll så höger och kör ytterligare 100 m. till parkeringen.


Skyltning och vidare vägvisning finns.

HÄLLKISTA   I   KALLEBÄCK

RAÄ Fornsök   -   Göteborg 142:1


Under många år har jag känt till hällkistan i Kallebäck, har redan besökt den två gånger. Det hände sig dock innan jag bestämt mig för att dokumentera mina historiska utflykter. Således bestämde jag att idag, 7 januari 2016, åter besöka kistan under en utökad lunchrast.


Kistan kallas i folkmun för Kung Rings grav, själv väljer jag att ge denna muntliga tradition viss trovärdighet, kanske har en kung vid namn Ring gravlagts här.


Hällkistan ligger i närområdet kring min bostad, närmare bestämt vid Delsjö Golfklubbs banor, faktum är att ett hål ligger endast 100 m från kistan.


Då jag närmar mig kistan fylls jag åter med respekt för mina föregångare, de visste att välja vackra platser åt sina hädangångna. Man kan än idag se resterna av den hög som en gång täckte hällkistan.


Man slås av att denna kista är anlagd med ovanligt stora hällar, stora till ytan och tjockleken.  Idag finns fem vägghällar kvar, två på varje långsida samt gavelhällen mot öster.


Inga takhällar finns dock kvar och jag misstänker att att, förutom takhällarna, så saknas även minst två vägghällar från den ursprungliga anläggningen. Troligtvis ligger de som broar över mindre vattendrag i omgivningen.


Att nalkas denna hällkista är en speciell upplevelse då den ligger inom stadsplanerat område med golfbana och allt, bostäder och Gaisgården som närmsta grannar. Oftast då man besöker hällkistor är man mer ensam med kistan en bra bit ut på vischan.


Man får i fallet med hällkistan i Kallebäck , trots sitt utsatta läge, ändå vara tacksam över att den har lämnats i fred så pass att den kan igenkännas än idag i nådens år 2016.  Platsen erbjuder en fin bild av vår historia från tiden 2400–1500 f Kr.

Resterna av högen som en gång täckt hällkistan är tydlig.

Närmar mig här Kung Rings grav.


Platsen är vald med stor omsorg, har säkert varit en vacker öppen plats även då graven anlades.

Mot nordväst.


Verkar som att denna kista har sin ingång i bortre änden på bilden   -   det skulle i så fall vara mot väster.   Hitre änden, den östra, synes vara blockerad av en stor gavelsten.

Mot nordost.

Mot sydväst.

Graven har dock med säkerhet fått besök av en "riktig kung"  -  nämligen av blomsterkungen Carl von Linné då han var ute på sin Västgötaresa år 1746.


Den 11 juli detta år gör han följande anteckning : ”Kungsgraven låg i sydost ifrån Karlebäck uti en liten ätteplats med upprättade stenar,  hon var 2 1/2 famn lång,  1 famn bred och eljest byggd såsom Hjelmars grav vid Falköping.”

(placeholder)

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

ISBN  9789146177944

Carl Linnæi västgöta-resa : på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1746 med anmärkningar uti ekonomien, naturkunnogheten, antikviteter, invånarnes seder och levnadssätt, med tillhörige figurer.

Carl von Linné  -  en riktig kung !