Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Jag parkerade bilen vid Krokslättsvallen och där finns informationsskylt och vägvisning.

Hällkistan  å  Safjället  det  år  vi  beskriver  som  2013

HÄLLKISTA   SAFJÄLLET

RAÄ Fornsök   -   Mölndal 17:1


En söndag i september 2013 var jag på besök på Safjället i Mölndal.  I ett skogsparti mellan Toltorpsdalen och Mölndal Centrum finns många lämningar, de härhör från stenålder till järnålder.


Platsen har således vart befolkad mycket, mycket länge. Själv gissar jag på att detta skogsparti någon gång i historien har varit en ö.  Bara under bronsåldern antas vattennivån legat c:a 15 m högre, jämfört med idag.


Nu var jag till fots på väg till en hällkista, och njöt av den vackra naturen som kantade elljusspåret.


Väl framme kunde jag konstatera att kistan var ganska liten och oansenlig, men trots det ändå en fantastisk lämning. En liten informationsskylt berättade det lilla man vet om dessa gravar.


De är ju bygda mellan 2400-1500 f Kr, och var gravplats för flera generationer. Bland gravgåvor märks bl.a  skafthålsyxor av sten, dolkar, spjut- och pilspetsar av flinta och bärnstenspärlor.

Mot nordost - så som jag minns och uppfattar bilden i efterhand.


Inga vidare fotografier här vid kistan - svårt att förstå lämningens omfattning av dessa bilder.   Jag skyller detta faktum på att mitt huvud-uppdrag denna dag var att studera fornborgen i området - på väg till denna snubblade jag över hällkistan.

Mot öster här bedömmer jag.