Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Lundaskogens  hällkista  då  jag  såg  henne  2016

På riksväg 40, vid Viaredsmotet, tag av norrut, håll sedan vänster. Då du passerat Citygross ser du en avtagsväg (grus) norrut, tag av där och parkera.  


Ta sedan upp en iPhone med målet markerat och börja sedan  klättringen uppför berget via skogsvägen och efterföljande stig mot kraftledningen.

HÄLLKISTA  I  LUNDASKOG    

BORÅS

RAÄ Fornsök   -   Borås 2:1


Jag skulle för ovanlighetens skull agera engagerad förälder och skjutsa Frida och några av hennes klasskompisar till Borås en eftermiddag i oktober 2016. Ungarna skulle klättra högt i träd och åka linbanor vid High Adventures som ligger precis intill Borås djurpark.


Då jag släppt av kidsen fick jag tre timmar på mig att göra något annat. Jag hade innan avresan bestämt mig för att leta upp en hällkista strax väster om Borås stad.


Parkerade bilen nedanför berget vid Lundaskog precis enligt plan.  Utan karta, men med min kära iPhone och dess kartor, började jag klättringen uppför berget.  Det visade sig vara ett högt berg, fann strax stigen som skulle leda mig mot den kraftledning som dragits rakt över graven.


Framme vid kraftledningen börjar allt falla på plats, en typisk lokal för en grav från 2000 talet för kristus på våra breddgrader. Högt läge, fantastisk utsikt över kringliggande områden, en plats för en betydande person i ett land, ett rike.  


Samtidigt representerar just den här graven en av alla dessa små anonyma, minst kända och minst besökta, lämningar som finns i massor omkring oss i vår omgivning. Faktum är att dessa anonyma lämningar gör det absolut största intrycket  hos mig.


Vid tiden då denna grav byggdes fanns såklart inga som helst tendenser till något som påminner om en  riksbildning, däremot gjordes säkert mellan stormän försök att utvidga sitt eget maktområde.  Här vilar med stor säkerhet en av dessa stormän.

Jag skulle, av hela mitt hjärta, önska att jag kunde ge alla mina vänner förmågan att känna, förstå och respektera vår gemensamma historia.

(placeholder)
(placeholder)

Nästan framme, om jag studerat kartan rätt så ska graven finnas invid den kraftledningsstolpen, det börjar pirra i magen.

Nästan framme vid kraftledningsstolpen ...... nu känner jag tydligt av historiens vingslag ..... här har en människa med stor makt, kanske en kung, begravts för kanske 4000 år sedan.  Man undrar vilka gränser som omfattade riket som denne storman regerat över ..... det kommer vi aldrig att få vetskap om.

Jag söker och finner här graven.  Denna ögonblicksskildring visar en av mina fantastiska historiska upplevelser.

(placeholder)

EN  AV  TAKHÄLLARNA

(placeholder)

GAVELSTENEN  LÄNGST  IN  I  KAMMAREN

GAVELSTENEN

(placeholder)

TAKHÄLLEN

(placeholder)

Invid gavelhällen ligger en kollapsad takhäll.

Kistan är c:a 9 x 6 m och ligger i riktning NV - SÖ med gavelhällen upprät i NV.   Längs östra kanten finns ett flertal kantställda hällar,  jag tror mig hitta 10 stycken.  Längs västra kanten ser jag två kantställda hällar.  I SV syns en kanthäll som jag tror kan vara tröskelstenen.  


Samtliga kantställda hällar lutar kraftigt utåt.   Jag kan se ytterligare två hällar varav en säkert är en takhäll.   Samtliga hällar är granit.

Egenhändig avritning från RAÄ:s inventeringsdokument från 1982.

Kistan från ingången mot gavelstenen,  mot öster.