Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Gånggriften  i  Leby - 2016

GÅNGGRIFT  I  LEBY

(placeholder)

RAÄ Fornsök   -   Tegneby 28:1


I samband med utflykten till gånggriften i Lundby, helt nära Nösund på Orust passade jag samtidigt på att besöka även gånggriften i Leby c:a 2 km nordost härom.


I anslutning till graven finns en bra parkeringsplats, uppmärkt stig, samt informationsskylt.


Redan på håll ser jag att denna lämning är en gånggrift i hög. Gånggriften byggdes för omkring 5 000 år sedan och är Bohusläns bäst bevarade stenåldersgrav.  
1915 gjordes en arkeologisk undersökning av graven. Den leddes av arkeologen Vilhelm Ekman, som också grävde ut Hagadösen och gånggriften i Lunden på Orust. Ekman förolyckades under utgrävningen i Lunden inte långt härifrån.


Gånggriften är nästan helt täckt av den omgivande runda högen som är ovanligt stor.


Den är arton meter i diameter och 2,5 meter hög. Gravkammaren är uppbyggd av tolv stenhällar, som alla har en plan sida vänd inåt. Från kammarens sydöstra sida går en nästan sex meter lång gång, byggd av tio hällar, även dessa med plan insida.

Använd karta, graven finns c:a 2km söder om väg 178 utmed vägen mot Nösund.

Gången är täckt av tre hällar och har liksom kammaren noggrant tätats med mindre stenar. Vid gångens mynning finns en tröskel av kantställda stenskivor, och vid öppningen till kammaren en ”dörr” av sten.

Där framme vid åkern slut under ekarna ser jag högen!  (mot nordost)

Mot sydväst.

Här slår jag en motsols lov kring och upp på graven.

Svårt att visa på foto, men stenarna i förgrunden hör till själva gången. Svårt att följa hela gången i dag då den är delvis överväxt, men gången är nästan 6 meter lång.( spännade här att notera att just denna grav inte blivit helt framrensad  -  gravar som denna var i sitt ursprungliga skick täckt av en hög av torv och jord )

Det är med en stark känsla av vördnad och respekt jag lämnar gånggriften i Leby.  Här har man med en magnifik gravvård hedrat sin kung som dog någon gång för 5000 år sedan.


Här stod man på dagen för gravsättningen och sörjde och hedrade kungen. De riter som här stundat kommer vi aldrig att få någon närmare vetskap om även om vi gissar på att solen antagligen var central i dessa människors religion.

Vilhelm Ekman under utgrävningen av gånggriften i Leby, Orust 1915, i bakgrunden syns arkeologen Nils-Arvid Enqvist.  Ekman omkom samma år under arbetet med utgrävningen av gånggriften i Lunden.