Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Drottning  Disas  grav  året  2016

Från E20 mellan Alingsås och Vårgårda, tag av mot norr vid Hol. Efter 2 km vid Vittene tag höger och parkera vid vägen nästan direkt.  Du ser kullen till vänster om vägen, skylt finns.

DROTTNING  DISAS  GRAV

RAÄ Fornsök   -   Lena 9:1


En varm och slö semesterdag, 23 juli 2016, beslöt jag mig för att aktivera mig.  Tänkte mig en historisk utflykt, inte för långt hemifrån och ej heller allt för omfångsrik eftersom jag kände att min energinivå var något begränsad denna dag.


Valet föll på en hällkista som ligger utmed Säveån vid Vittene mellan Alingsås och Vårgårda, inte långt från det fornlämningstäta Hol.


Hällkistan har givits namnet Drottning Disas grav men man vet inget om vem hon var som en gång för kanske 3000 år sedan fick komma till sin sista vila i den.

Hällkistan är åtta meter lång och drygt två meter bred och ligger på en hög kulle mitt i det stora åkerlandskapet som sluttar svagt ned mot Säveån i söder.


Enligt Lars-Olov Larsson, Vittene säteri 1983,  har troligtvis en häll (kanske en av de saknade takhällarna) hämtats från hällkistan att användas till brosten vid uthusbyggnaden vid Vittene säteri.  


Denna sten avser jag att eftersöka och dokumentera vid ett senare tillfälle - återkommer.

HÄLLKISTAN

BAKOM TRÄDEN HÄR LIGGER HOLS GRAVFÄLT

(placeholder)
(placeholder)

Mot sydost.


Endast 2 km. söderut härifrån ligger det stora järnålders-gravfältet i Hol med tydliga inslag av gravar även från bronsålder.

Går med raska steg i riktning rakt söder  -  mot graven.

Uppe på kullen !


Hela kullen var beväxt med högt gräs.  Jag trotsade alla råd jag fått genom alla tider kring fästingar och besteg kullen iförd endast kortbyxor och T-shirt.   Svårt att se kistan med allt gräs i vägen,  blev lite besviken över detta faktum.


Men hur som helst,  här står jag framför en c:a 3000 år gamal grav  -  som alltid i liknande situationer fylls jag av en stark känsla av samhörighet och kontinuitet   -   hisnande !

Vid mina studier hemma på kammaren gjorde jag denna skiss som är en avritning från Riksantikvarieämbetets dokument (Lena 9:1) från en inventering på 1960 talet.

Kullen med hällkistan mot norr.

Ett svep från kistans ingång uppe på kullen.


Första gården som syns är Vittene säteri,  strax därefter anas min trotjänare, en BMW 530 ia, rak sexa på 250 hk med onödigt låg markfrigång.