RAÄ Fornsök   -   Ytterby 41:1


Dagens utflykt var ställd till Ytterby gamla kyrka. Kyrkan byggdes av Olav den Helige någon gång under 1100 talet och kallas även för St. Halvards kyrka.

Enligt en legend var St. Halvard en släkting till Olav, och dödades när han under en båtfärd tog en kvinna i försvar mot ogärningsmän. Det finns en inmurad hörnsten i kyrkans yttervägg med en uthuggning i relief av två ansikten, troligen föreställande St. Halvard och den kvinna han räddade.


Kyrkan byggdes på dåvarande norsk mark c:a 4 km sydväst om Kungälv, alldeles invid Nordre älv. Oslo domkyrka var då stiftskyrka till Ytterby socken.


Kyrkan har byggts om och till i fyra etapper, den senaste tillbyggnaden skedde under 1700 talet då koret byggdes om och långhuset förlängdes. Kyrkan användes sista gången 20 november 1870 och fick sedan förfalla till den ruin den är idag.


Då jag ensam i vandrade omkring i kyrkan fylldes jag av stor respekt för allt som timat här. Här har präster dånat ut sina predikningar till bönderna i socknen, här har folk vigts, döpts och begravts från 1100 talet och fram till 1800 talet, mycket snack har det varit här.

Kör väg 168 från Kungälv, sväng vänster i Ytterby till Torsbyvägen. Efter 1,5 km tag vänster vid skylt mot kyrkoruinen. Informationsskylt finns.

Långhuset från koret mot väster.

St. Halvardsstenen, jag kan se båda ansiktena, kan du?

Den mörka hällen i väggen kalls ”Likkistan och locket”. Enligt folktron ska någon ha begravts här då kyrkan byggdes, väggpartiet är från den ursprungliga kyrkan från 1100 talet. Om det verkligen rör sig om en grav har ej undersökts.