RAÄ Fornsök   -   Varberg 27:1


Historien Varbergs fästning börjar med en dansk greve.

Fästningen har, som så många andra fästningar i dagens Sverige, varit i ömsom dansk, norska och svenska händer.


Bakgrunden till anläggandet av Varbergs fästning är mordet på kung Erik Klipping år 1286. Greve Jacob Nielsen anklagades för mordet, lystes fredlös och flydde därför till norra Halland, som han tre år tidigare tilldelats som grevskap. På Vardhberget vid Getakärr lät han uppföra en försvarsanläggning. Namnet på detta berg, som betyder "vaktberg eller vårdkaseberg", har gett staden Varberg dess namn och syftade ursprungligen bara på fästningen.


Varbergs fästning var ursprungligen en blygsam anläggning, och bestod sannolikt till en början bara av en kastal som sedan utökades med ytterligare ett stenhus och stenmur mot havet. Den norske kungen Erik Prästhatare och dennes efterföljare på tronen Håkon Magnusson understödde greve Jacob och försvarade Norra Halland. Från Norge kom hantverkare och byggmaterial, och 1305 överlät greven slottet i den norska kungamaktens händer.

Wardberg enlig Erik Dahlberg.

Har du vägarna förbi Varberg är det svårt att missa fästningen.

Under nordiska sjuårskriget var Varbergs fästning inblandat i stridigheter. Efter att Älvsborgs fästning fallit i danskarnas händer vid Älvsborgs lösen 1563 var Sverige helt avskuret från Västerhavet. Svenska trupper trängde fram i Viskadalen 1565, och sedan den danske befälhavaren på Varbergs slott vägrat kapitulera inleddes en beskjutning av slottet. Efter tre dagar föll Varbergs slott och intogs av svenskarna.

1569 var de danska trupperna tillbaka vid Varberg under Daniel Rantzaus befäl. Man började beskjuta slottet, varvid Rantzau dödats av en svensk kula. Efter att den svenske befälhavaren Bo Birgersson Grip stupat kapitulerade svenskarna och Varbergs slott föll åter i danska händer. Ovan ett kopparstick från tiden för Daniel Rantzaus belägring av fästningen 1569.

På väg från förborgen mot porten till yttre borggården.

Södra muren.

Från inre borggården mot yttre dito.

Porthuset.

Ritning över Varbergs fästning 1705. För en större bild, klicka här.

Vy från västra muren.

Västra muren.