RAÄ Fornsök   -   Hulterstad 20:1


Denna sommardag (2013) på Öland bjöd på strålande väder. Hade just besökt Bårby fornborg då jag insåg att jag skulle hinna med ytterligare en fornborg, det blev Triberga fornborg. Den ligger c:a 10 km öster om Bårby, alldeles i närheten av byn Triberga, och visar sig vara lika naturskön som den vid Bårby. Och samma känsla infinner sig som vid Bårby, när jag närmar mig denna lämningar, storslaget och svindlande.


Borgen byggdes av hövdingar som blivit förmögna genom handel med det mäktiga romarriket, och i vissa fall till och med tjänstgjort i dess krigsmakt.


Borgen är placerad på ett sätt som visar att den troligen haft förbindelse med flera hamnar. Förbi borgen löper en gammal alvar-väg som förbundit Triberga hamn på Ölands östkust med Resmo och den gamla marknads- och färjeplatsen Fröbygårda på Ölands västkust. Vidare finns spår av en alvar-väg västerut mot den gamla tingsplatsen Tingstad flisor och Risinge hamn. Dessa vägar är tros vara av förhistoriskt ursprung.

Mitt i byn Triberga på Öland finns en diskret väg mot väster, vill minnas att det fanns en skylt, men att den var mycket diskret. Hittar du väl skylten så är du nästan framme.

Triberga borg är en av Ölands 19 kända ringborgar. Arkeologiska undersökningar har visat att borgen använts under flera perioder, under närmare 1000 år. Fynd har gjorts som dateras till 300 e Kr till början av 1200 talet.

400 talet var en orolig tid i Europa. Förmögna öländska hövdingar eller storbönder lät bygga borgarna för att skydda sin egendom. Borgarna har varit så stora att flera byar i omgivningen har hjälpts åt med arbetet. Befolkningen kunde sedan ta skydd och bo i borgen då det var orostider.

Borgens ingång, rester av den yttre muren i förgrunden.

Ingången, med kanske ursprunglig, eller i alla fall mycket gammal, stenbeläggning. Här har många människor vandrat, dessa stenar har upplevt mycket mänsklig oro.

Borgens ingång från insidan av borgen. Undrar hur det kändes att stå här, och se 500 baltiska pirater med sköldar, svärd och långbågar....inget vidare tror jag.

Om stenar kunde tala.....

Källan är som synes vattenförande än i dag.

Trappan ner till källan är intakt.

360°  inifrån borgen.

Vid en utgrävning 2000 fann man en tidigare okänd, och under medeltiden igenlagd, mindre port i norra delen av muren.

Ett svep från borgens vall i läge nordväst.

Den mycket gamla vägen från Triberga hamn mot Resmo och den gamla marknads- och färjeplatsen Fröbygårda.