RAÄ Fornsök   -   Länghem 36:2


Torpa stenhus är ett slott i Länghems socken i Tranemo kommun i Västergötland. Slottet är beläget väster om sjön Åsunden, omkring 2,5 mil öster om Borås.

Torpa stenhus är jämte Glimmeingehus i Skåne en av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar. Torpa är en så kallad enkelhusborg från 1400 talet som varit sätesgård för släkten Stenbock.


Det första stenhuset uppfördes omkring år 1470 av riksrådet Arvid Knutsson. De förmögna nya borgherrarna hade ekonomiska intressen i handel med boskap och livsmedel genom Ätrans och Viskans dalgångar.


Slutet av 1400 talet var en orolig tid. Förutom de ständiga danska krigshoten ägde flera bondeuppror rum i bygden. Den medeltida byggnaden på Torpa fungerade både som försvars- och handelsborg.Omkring 1550 tillkom trapptornet och vissa om- och tillbyggnader skedde under 1500- och 1600 talen. Riddarsalen har välbevarad renessansinteriör, emedan slottskapellet som inreddes i slutet av 1600 talet är i barockstil. På Torpa hämtade Gustav Vasa sin tredje hustru, Katarina Stenbock. Torpa stenhus har varit den Stenbockska släktens främsta stamgods och har sedan 1400 talet aldrig sålts utan gått i arv antingen på mans- eller kvinnosidorna.

Torpa stenhus enligt Erik Dahlberg någon gång under 1600 talets andra hälft, troligtvis en kraftigt överdriven bild jämfört med verkligheten.

I en nisch i ytterväggen i hörnet av förrummet till Riddarsalen finns denna bekvämlighetsinrättning. Jag gjorde ett försök att snabbt kontrollera hur toan fungerade, men just då överraskades jag av guiden och två tyska turister, så jag avbröt undersökningen.

Geometrisk avmätning 1683. För att studera bilden i större format, klicka här.

Effter skreffne sochner ahra affmätna j Kindz häradt  Länghems sochn 1649  (Arialmätning av skrivna socknar i Kinds härad, Länghems socken 1649)    För att studera bilden i större format, klicka här.

Riddarsalen på våning tre. På väggen till höger finns två trappor, på vardera sidan om fönstret. Trappan närmast i bild är en förbindelse med trapptornet, emedan den andra trappan löper inuti den tjocka väggen och förbinder  Riddarsalen med källaren. Den långa trappan löper alltså förbi entréplanet, jag gissar på att det har varit en servicetrappa från köket. Här i Riddarsalen trolovades Gustav Vasa och Katarina Stenbock.   Lägg särskilt märke till det flera hundra år gamla golvet!

I förstugan står denna magnifika dopfunt i sandsten som dateras till 1100-talet.

Mysfaktor och värmekälla i Kungssalen.

Ursprungligen målades kolonner och krön runt dörröppningarna men på 1600 talet satte man enligt tidens mode istället upp vackra, snidade dörrinfattningar över de ursprungliga målningarna.

Interiör från Kungssalen på våning fyra.

Här i källaren var bostaden för soldaterna under den tid då borgen hade eget försvar. Måste varit mycket rått och kallt för manskapet då källaren saknade uppvärmningsanordningar. Tur att man själv föddes på 1900 talet och inte på 1500 talet.

På dessa stenbänkar sov soldaterna, kanske hade de halm att ligga på och något täcke. Ett hårt liv måste de ha haft dessa arma människor.

I Riddarsalen hänger denna tavla med en av ägarna till Torpa Stenhus under 1500 talet, Erik Gustafson Stenbock. Han kom att bli både riksråd och fältöverste. Personligen anser jag att hans utseende liknar mitt eget väldig mycket.

Den kryssvalvsförsedda borgstugan på entréplanet tjänade som uppehållsrum för borgens befäl.

I källaren fanns också en fängelsehåla, genom denna låga dörr har säkert många slitna själar passerat.

Fängelsehålan med en del tortyrredskap.

Hittade denna ”Bödelstaxa” på väggen i hålan, verkar inte ha varit roligt varken för den dömde eller för bödeln.

Stenbocks ättevapen.

Mellan Borås och Ulricehamn utmed Boråsvägen ligger Dannike, tag där vägen rakt söder ut mot Hillared, efter c:a 2 km tag vänster, nu är det skyltat till Torpa Stenhus.