RAÄ Fornsök   -   Tuve 6:1


Skändla by, mellan Tuve och Säve på Hisingen har gott om fornlämningar från flera epoker.


Denna lilla (del av) stensättning är klart anspråkslös, men lika fullt en mycket gammal lämning efter mänsklig aktivitet.


Stensättningen byggdes någon gång under järnåldern. Den består av jord- och stenpackning och har varit begränsad av små resta hällar. Det är resterna av denna kantkedja som möter besökaren. Graven är, som så ofta, plundrad, plundringsgropen syns tydligt.


Under bronsåldern var Skändlaberget en havsomfluten ö, omgiven av breda sund åt alla håll.

Kör till Skändla by och tråckla dig in bland husen så finner du snart en bra parkering med bra informationsskyltar.