RAÄ Fornsök   -   Säve 49:1


Skändla by, mellan Tuve och Säve på Hisingen har gott om fornlämningar från flera epoker.

Idag tog jag mej upp till Skändlarös, som är ett röse, eller närmare bestämt två rösen, från bronsåldern.

När jag väl hittat till Skändla by, fann jag snart en bra parkeringsplats med bra informationsskyltar. Platsen lämpar sig väl för heldagsutflykt, finns en fin stig att följa som passerar lämningar från olika epoker samt med bra informationsskyltar.


Under bronsåldern var Skändlaberget en havsomfluten ö, omgiven av breda sund åt alla håll.


Fram till år 1658 har rösena utgjort riksrösen och markerat gränsen mellan Sverige och Norge.

Kör till Skändla by och tråckla dig in bland husen så finner du snart en bra parkering med bra informationsskyltar.