RAÄ Fornsök   -   Skallsjö 21:1


Söndagen 10 januari 2016 var en riktigt tråkig söndag. Den fina snön som hade kommit för två dagar sedan höll på att förvandlas till en tjock matta av blöt gröt och en gråtung himmel, detta i kombination med att det var just söndag gjorde mig en smula deprimerad.

Kände då att jag hade behov av att återkoppla till vår historia genom att göra ett studiebesök till ett par gamla kyrkor.

Tog mig således upp mot Vårgårda-trakten och fann mina två mål. Jag lärde mig då också att vinterhalvåret inte är en optimal period för historiska utflykter. Snö gör det vanskligt att färdas på mindre vägar, svårt att till fots ta sig fram till aktuell lämning samt om det handlar om t.ex kyrkor så är de sällan öppna.

Då jag var på väg mot Vara, i höjd med Floda, skymtade en stor murad stenkonstruktion förbi alldeles intill E20. När jag var framme i Vara läste jag på kring ruiner i Floda och förstod då att jag hade sett ruinen efter Skallsjö kyrka.

På hemvägen letade jag mig fram till ruinen som fick bli dagens tredje och sista objekt då det började skymma på i snabb takt.

Jag har sedan jag kommit hem gjort en snabb studie kring kyrkan (ruinen) och funnit att inte mycket fakta finns att tillgå.

Det jag fann var att kyrkan (ruinen) är mycket gammal. Man vet att de äldsta delarna av kyrkan uppfördes under 1200 talet.  Vidare vet man att kyrkan förlängdes ca 9 meter åt öster 1685. Kyrkan uppfördes av gråsten och har varit putsad  både in- och utvändigt och var försedd med spåntak.

E20 från Göteborg, sväng av mot Floda, höger i första och andra rondellen, efter några hundra meter ligger ruinen alldeles invid vägen, svårt att missa.

År 1774 reparerades kyrkan varvid innertaket välvdes och målades. År 1863 övergavs medeltidskyrkan då en en ny församlingskyrka uppfördes två kilometer åt nordost och därefter övergavs den gamla kyrkan. På grund av ett kraftigt förfall revs kyrkan 1896 varvid den gamla medeltida dopfunten togs om hand och förvaras idag i nya Skallsjö kyrka.

Kyrkoruinen renoverades åren 1936-1937 av Skallsjö församling. Man fann då 11 gravmonument från 1600- och 1700 talet på kyrkogården, två i själva kyrkan, en framför vapenhuset och 8 vid västra kyrkogårdsmuren.

Några små bilder som visar kyrkan i förfall på 1800 talet, man blir ledsen när man inser att här går en medeltida kyrka förlorad.

Från sydost i nådens år 2016.

Från nordost.

Den vackra stigluckan som är helt bevarad.

Här går jag in via stigluckan och fram till Skallsjö medeltida kyrka, spännande!

Några bilder från renoveringen av ruinen 1936-1937, en av de två gravarna i kyrkan syns på bilden till vänster.