RAÄ Fornsök   -   Rödbo 5:1


På en hög klippa i ett skogsparti mellan Toltorpsdalen och Krokslätt i Mölndal finns en fornborg samt en del övriga lämningar från äldre epoker. Platsen har således vart befolkad mycket, mycket länge. Själv gissar jag på att detta skogsparti någon gång i historien har varit en ö. Bara under bronsåldern antas vattennivån legat c:a 15 m högre, jämfört med idag.


Jag parkerade bilen vid Krokslättsvallen och vandrade mot sydväst c:a 500 m. Då jag rundade södra udden av tjärnen, Bergskanalen, visste jag att jag var framme.


Borgen, som man i vanlig ordning, daterar lite grovt till järnåldern, visar inte några större lämningar i form av stenvallar.  Men några mindre övertorvade partier hittade jag dock.


Utsikten söderut över Toltorpsdalen och Mölndal är storslagen. Borgen erbjöd säkert bra skydd under orostider och den torde varit svår att inta för fienden. I väster skyddas den av höga stup och i öster av stenvallar, öppet vatten och sankmarker, typiskt fornborgsläge med andra ord.

Parkera vid Krokslättsvallen, skylt med information och vägvisning finns.

Här kommer jag fram till Bergskanalen, då vet jag att på andra sidan vattnet ligger borgen.

Här tror jag mig funnit vad som en gång var ingången i borgen, ett uppehåll i vallen tyder på detta.

Promenad från ingången i öster till en av borgens utsiktsplatser i väster.

Någon gång i historien kan man med säkerhet mena att vi här blickat ut mot ett innanhav, hela Mölndal under vatten.

Denna och följande bilder redovisar de mindre lämningar efter kallmurad stenvall som jag fann.