RAÄ Fornsök   -   Västra Frölunda 4:1


Ett arbetsmöte i Mölndal avslutades redan 10:30, då reste jag mig bums, tackade för mig och for i ilfart ut mot Smithska udden. Där var målet ett av alla de fina rösen som ligger utmed havet längs med västkusten från Varberg till en bit in i Norge.

GPS:en var redan förberedd och inställd. Ganska trasslig väg fram till parkeringen vid Smithska udden, sedan var det vandring till fots med GPS:en i handen.

Nu är ju inte GPS alltid fullt pålitlig men av erfarenhet så vet jag ungefär var mina förfäder valde sina gravplatser. Nästan alltid i högsta läget i omgivningen, i de fall graven ligger i närheten av farleder så valdes alltid en plats som var väl synlig för förbipasserande.

Med dessa parametrar i bakhuvudet avlöpte sökningen helt perfekt, jag spikade röset. Ett stort röse, jag uppskattar det till 10 m i diameter, som låg direkt på urberget. Rösen som detta byggdes under bronsåldern (1800-500 f Kr). Efter studier vet jag nu att just detta röse har fått sin jämna form genom en sentida restaurering. Man kan förmoda att i rösets mitt ligger en människa som haft en central position i trakten på sin tid. Troligtvis ligger där den dödes brända eller obrända ben i en kista av hällar.

Kör mot Näset, 3 km sydväst om Västra Frölunda, försök att hitta till Smithska udden, där finns en stor parkeringsplats. Tag sedan fötterna mot sydost upp på bergets högsta punkt. GPS och kartstudier underlättar.

På väg upp mot högsta punkten, tar en titt ut över havet, och sedan fortsätter jag sökningen.......och jag spikar röset !!

Jag noterade direkt att röset inte hade den där vackert mjukt svepande formen som rösen brukar ha. Helt klart är att de som byggde röset hade en mer utvecklad känsla för form än de sentida människor som i modern tid utförde restaureringen.

Röset från norr.

Röset från norr.

Promenad från norr, motsols.

Röset från väster.