RAÄ Fornsök   -   Mölndal 16:1


Safjället i Mölndal, massor av lämningar från flera epoker.


Platsen har således vart befolkad mycket, mycket länge.


Själv gissar jag på att detta skogsparti någon gång i historien har varit en ö.  Bara under bronsåldern antas vattennivån legat c:a 15 m högre, jämfört med idag.


Framme vid röset ser jag att röset är skadat och det ej  längre har sin ursprungliga tydligt välvda form.  Gissar att det är kids som roat sig med att kasta ner sten från höjden då röset i vår tid ligger i ett tätbefolkat område.


Gravar som dessa dateras grovt till bronsåldern.

Parkera vid Krokslättsvallen, skylt med information och vägvisning finns.