RAÄ Fornsök   -   Göteborg 94:1


Denna söndag gjordes min första historiska vårutflykt 2016. Tidigare under dagen hade jag besökt Drottning Hackas grav i Säve, och jag kände att jag borde hinna med ytterligare en eller två fornlämning innan dagen var slut.


Körde från Säve mot Kortedala för att söka finna en fornborg och ett röse som skulle finnas på de höga bergen utmed Göta älv, väster om Kortedala. Mitt kartminne svek mig inte, jag spikade Assaredsskolan där jag planerat att parkera. Utflykten fortsatte till fots med GPS:en i handen mot en punkt på kartan som visade berg-i-dagen.  Jag imponeras av min egen tur/skicklighet då jag helt plötsligt står framför en skylt som placerats ut av Riksantikvarieämbetet. Jag har gått spik på bronsåldersröset!


Typiskt för dessa rösen som är byggda på bergsknallar är att själva graven är placerad i en klyfta i berget, där man konstruerade en kista med några sidohällar och en takhäll på en stenpackning, som sedan överbyggdes med mängder av sten som bildade röset.


När denna grav byggdes var hela Götaälvdalen vattenfylld. Från graven hade man då en vidsträckt utsikt över vattenleden nedanför.


Återigen fylls jag av respekt för mina föregångare som en gång stod här vid sin avlidne hövding. Hur såg det ut vid platsen just då, skog? utsikt över vattnet? vad hade man på sig? hur stort område omfattades av klanen?

Parkera vid Assaredsskolan i Angered. Sedan är det bra om du har en iPhone med GPS, man går till fots c:a 250 m rakt väster ut, sikta på högsta punkten.

OK vi kommer aldrig att få veta, skönt ändå att kunna stå i samma fotspår som de gjorde för kanske 3000 är sedan.

På väg mot bergets högsta punkt.  Alltid ett bra sikte att ta då man letar efter tidiga lämningar. Svetten lackar!

Från söder, ett övertorvat röse från äldre bronsåldern ev från tidig järnålder. Tänk att här stod sörjande människor för kanske 3000 år sedan.

Från nordost.

Från nordost, utsikten över Götaälvdalen är episk (idag år 2016 var en disig dag), för 3000 år sedan fanns antagligen ingen skog och hela dalgången var vattenfylld. Var nog mer som en havsvik jämfört med dagens dalgång med den modesta Göta älv som stilla flyter fram.