RAÄ Fornsök   -   Göteborg 137:1


Hade just börjat ett nytt motionsupplägg. Planen var att träna ofta och mer lågintensivt. Målet var att ta en rask promenad dagligen på c:a 30-45 min. Om jag då såg till att ha ett intressant historiskt mål för varje promenad, skulle det kanske kunna hjälpa till att verkligen ta mig ut varje dag.

Denna måndag var en sådan dag. Jag vår på väg till en lämning i närområdet, ett röse skulle det vara.

Röset visade sig vara svårt att hitta, men efter en stunds letande var jag ganska säker på att jag var på plats. Detta röse var en oansenlig lämning och lite sönderpromenerat då det ligger i en tätbefolkad trakt.

Men faktum är att dessa otydliga, oansenliga lämningarna ger mig samma sköna känsla av att ingå i ett långt historiskt skeende. Lika väl som det en gång för länge sedan stått människor och sörjt vid de stora fornlämningarna, så har det stått människor vid dessa små lämningarna. Känslan för mig som besökare är den samma.


Vad gäller datering av denna lämning, så kan man inte säga mer än att den kommer från bronsåldern eller tidig järnålder.

Röset ligger 500 m söder om Bäckmans korvkiosk på Delsjövägen i Göteborg. Inga skyltar finns, men god korv har Bäckman.

Här tror jag att röset ligger, mitt i bilden, högst upp på ett berg kraftig övertorvat idag.

En ganska skakig filmsekvens tog jag också. Tanken var att visa på något som kunde vara en liten stenkrets runt röset/högen.