RAÄ Fornsök   -   Starrkärr 4:1


Denna utflykt till Rannebergets Fornborg kan varmt rekommenderas, bra skyltning och vacker ekskog. Området kring denna höjd har flera fornlämningar att erbjuda. Förutom fornborgen finns bl.a en boplats med tillhörande fornåker.

Under vikingatiden då borgen var aktiv, var vattenståndet c:a 2 m högre jämfört med idag. Jag gissar att Göta älvs vatten gick ända in till höjden med borgen och boplatsen.


Älvdalsområdet var oroligt framför allt under järnålder och vikingatid. Det finns ett 20 tal fornborgar i Göta älvdals-området, varav Rannebergets fornborg är en.

Borgarna låg på branta otillgängliga berg och tjänade som tillflyktsort och försvarsanläggningar. Under ofredstider kunde man ha uppsikt över annalkande skepp ute till havs från de många borgarna som fanns på båda sidor av älven. Man kunde då varsla om fara med hjälp av vårdkasar som nådde ända upp till Halleborg utanför Vänersborg.


Rannebergets fornborg användes troligtvis under mer tillfälliga perioder, då det saknas tillgång till vatten på borgområdet, dock finns en källa vid foten av berget som kan ha använts.

1 km söder om Älvängen, vid Utby, tag av mot Tollered, efter 100 m parkera vid återvinnings-stationen på vänster sida, följ skyltning till fots.

Från borgens norra del, mot sydväst. Göta älvs strandlinje torde gått vid skogskanten på tiden då borgen var aktiv.

Från borgens norra del, mot sydväst. Göta älvs strandlinje torde gått vid skogskanten på tiden då borgen var aktiv.

Panorama från borgens norra del.

Panorama från borgens södra del.

Här följer några bilder som visar rester av murade vallar.