RAÄ Fornsök   -   Vilske-Kleva 113:1


En lördag i juli 2015 bestämde jag mig för att söka upp Mössebergs fornborg som jag tidigare forskat lite kring. Det var ju en bit att åka, tog mig till Falköping och sedan rakt upp på berget via den väg som alla turister tar. Stannade till vid restaurangen för att läsa in mig på kartan. Tog mig (med bil såklart) sedan rakt över berget på en smal grusväg, passerade den lilla sjön Bergsjön som finns på platån, sedan nerför bergets branta västra sida till Vilske - Kleva.

Fortsatte sedan norrut på skrå upp för berget mot Östra Tunhem, där haffade jag en bonde och frågade om vägen till borgen. Det visade sig då att jag kört förbi den lilla avfarten som faktiskt till och med var skyltad ”Fornborg”. Sedan gick det snabbt att hitta fram, möttes av en vidunderlig utsikt åt norr, väster och öster.

Kunde genast konstatera att det här måste ha varit en stor och mäktig borg. Jag såg flera hundra meter långa, och breda partier med murrester. Det blev en mycket lyckad utflykt. Jag vandrade runt hela borgen (1,5 km) på vallar och längs med stupen i väster, hela tiden med mina tankar hos dem som levt och verkat här.


Mössebergs Fornborg är belägen högt uppe på en utskjutare på Mössebergs nordspets som kallas för "Stångaberget". Namnet Mösseberg skrevs år 1325 Myrsubiærgh, som är en sammansättning av orden myr, sjö, berg, och kommer sig av att det finns myrar och en sjö överst på platån.


Borgens omkrets är 1150 meter och begränsas längs tre sidor av 770 meter långa vallar av kallmurad gråsten, sand och jord. Den fjärde sidan, mot väster, saknar vallar men där stupar berget brant 80 m nedåt. Längs fyra sektioner, med en sammanlagd längd av över 400 m, har borgvallarna varit dubbla och fungerat som extra förstärkning vid flacka partier. I vallarna har man hittat rester av stolphål. Man har tolkat detta som att det funnits en palissad nedstucken i murarna.


Man menar att merparten av de cirka 5000 m³ stenarna inte har  tagits på plats, utan forslats dit från bergets fot. Vilket otroligt arbete, man imponeras av våra starka förfäder som levde järnåldern!


Kör väg 184 norrut från Falköping c:a 5 km, sväng vänster mot Östra Tunhem, efter c: 4 km tag vänster (liten skylt finns) upp mot borgen, c:a 500 m skogsväg. Informationsskylt finns.

Enkel vall

Stup

Vattenhål

Dubbel vall

Vallgrav

100m

0

NORR

Vattenhål

BORGGÅRD

Fornborgens läge är sådant att man har utsikt 5 mil åt alla håll utom i sydöstlig riktning där Mössebergs högre partier skymmer sikten. Fem kilometer norr ut och 170 m nedanför borgen ligger Hornborgasjön.


Borgen har legat ovanför vägen mellan Hornborgarsjön och Mösseberg. Från borgen har man haft bra uppsikt över både trafik på vägen, till och från Hornborgarsjön, samt båttrafik på samma sjö.


Stångaberget och Mösseberg var på tiden för borgen ett öppet område med hed- och mossmark med enstaka träd och buskar. Troligtvis har man låtit boskapen beta slänterna upp mot borgen för att hålla vegetationen nere, på så sätt bibehölls god utsikt, vilket var mycket viktig för borgen.


I området kring fornborgen har man gjort fynd av stora guldskatter från folkvandringstid, bland annat Ållebergskragen och Timboholmsskatten. Därav menar man att Mössebergs fornborg bör vara byggd under denna tidsperiod (400-500 e Kr)

Utsikten mot norr.

Mot väster.

Murrester från de enorma partier av vallar,  vissa delar har dubbla vallar.

Längs med vallen i riktning mot väster.

Promenad längs norra vallen.

Utsikten mot nordväst, här finns inga vallar då berget stupar 80 m lodrätt, närmare kanten än så här vågade jag inte gå

Utsikten mot väster, samma säkerhetsavstånd gäller vid detta stup.

Vandrar på östra vallen.

Östra vallen.

Östra vallen.

Östra vallen.

Östra vallen.

Då är snart hela varvet komplett, på andra sidan traktorvägen är borgens nordöstra hörn.

Så var detta äventyr slut. Mycket nöjd och belåten låter jag min trotjänare föra mig nerför berget och sedan vidare hem.