RAÄ Fornsök   -   Ytterby 8:1


Marieberg på västra sidan av Göta älv, i höjd med Kungälv, hette en gång i tiden Mareberg, alltså berget vid havet. På toppen av det nästan 70 meter höga berget ligger en fornborg med en fantastisk utsikt över älven åt både norr och söder. Borgen har naturligt skydd i söder och öster av höga stup, övriga väderstreck skyddades av höga murar.


Detta var vid medeltidens början ett gränsland där Danmark, Norge och det sakta framväxande Sverige möttes.

Det mest omtalade mötet är Trekungamötet 1101. Man tror att det var på ängen vid Marebergets södra fot som den norske kungen Magnus Olavsson (Barfot), den svenske Inge Stenkilsson och den danske Erik Ejegod möttes.


Naturen kring borgen är fantastiskt vacker, gles lövskog, jag gissar att ek är den vanligaste arten här.


Då du parkerar bilen, står du på den strandäng som förr kallades Kongsvallen, där trekungamötet stod 1101.Kör in på Mariebergsvägen, bakom Fars Hatt, förtsätt 5 km, du finner en parkeringsplats på höger sida. Informationsskylt finns.

På väg upp mot borgområdet i den sköna naturen. Till höger anas strandängen Kongsvallen och Göta älv.

Naturen!

Här hittar jag första lämningen, en liten men tydlig mur.

Från borgens högsta punkt, mot norr.

Från borgens högsta punkt, mot söder.

Panorama från borgen mot öster.