RAÄ Fornsök   -   Fjärås 98:1

RAÄ Fornsök   -   Fjärås 98:2


I samband med ett besök på Li gravfält i Fjärås passade jag på att göra en visit på Limmahögarna, strax syväst härom.


Då jag hittat fram visade det sig att dessa högar var bevuxna med sly och annan undervegetation vilket gör dem svåra att uppfatta i sin hela storlek och prakt, för de är ganska stora, båda två.


De båda högarna torde vara anlagda under bronsåldern och då avsedda för en person i egen hög. Under tidernas lopp får man förmoda att Limmahögarna använts som gravplats vid flera senare tillfällen. Gravarnas storlek och placering i ett högt läge med utsikt över Kungsbackafjorden, vars strandlinje inte låg långt undan högarna på den tiden, visar att här har människor i hög samhällsställning begravts, troligen var de stormän.


Dessa högar ligger idag anonymt, i ett lite igenväxt och undanskymt läge, men då de byggdes var de säkert ett tydligt blickfång där de låg högt på en ås utan sly och träd ovan Kungsbackafjorden.  Just det faktum att högarna idag ligger på en lite undangömd plats gör ett besök än mer minnesvärt, känns skönt i själen att ägna dessa människor,  som begrovs här för 3500 år sedan, en tanke.

Vid sjön Lygnerns sydvästra spets, på södra sidan av Tostaredsvägen, för exakt orientering föreslås studie av kartan innan avfärd. Informationsskylt finns.

Norra högen.

Södra högen.

Norra högen, mot topps!