RAÄ Fornsök   -   Levene 101:1


Söndagsutflykt igen. 27 september 2015 var jag egentligen på väg mot Sparlösastenen utanför Levene. Hade också en liten tanke att passa på att ta en titt på Levene Äng, vilket jag också gjorde. Vädret var vackert, sensommarens gröna färg på ekarna var fortfarande intensiv och varm.


Då jag entrade gravfältet infann sig ett lugn over hela situationen, att gå in under ekarnas grenverk var som att stiga in i en katedral. Här går jag nu igen bland mångtusenåriga gravar och funderar över tiden och över alltet. Funderingar som inte leder till något som helst svar på någon fråga, men den stunden ger mig alltid samma känsla av förvirring, ena stunden erfar jag stor ensamhet, och i nästa stund stor gemenskap, gemenskap med de anförvanter som är gravlagda här, där jag nu ensam vandrar fram i nådens år 2015.


Levene Äng är ett gravfält med gravar som spänner över lång tid. Här har Levene by haft sin begravningsplats från järnålder till vikingatid. Gravfältet omfattar 100 gravar, några är mindre högar, andra är högar med stenkretsar. Många gravar är nästan helt bortodlade då marken varit slåtteräng under senare perioner.


En tydlig rest från forna dagar är den bitvis tydliga fägata som löper rakt igenom gravfältet.


En mycket speciell plats att besöka, rekommenderas!

250 m västerut på Skaravägen från Levene kyrka, tag höger vid skylt mot Levene Äng, kör 100 m, parkera, informationsskylt finns.

Levene Äng.

Stenkrets med centrumsten. Graven ligger på en äng som har betats mycket länge och kor betar kring graven än idag.

Ytterligare en namnlös grav, en oerhört vacker plats.

Här skulle man gott kunna vila evighetssömnen själv, kan knappast finnas en vackrare plats på jorden.

En mycket vacker fägata, man kan nog säga att den kan vara av senare datum än gravfältet, men inget säger ju heller att detta inte skulle kunna vara en järnåldersväg mellan Levene by och dess gravplats.

Här från gravfältet kan man skönja Kungskullen, som sägs vara platsen där kung Stenkils stoft vilar.  Stenkil var Västgöte enligt Västgötalagen, och han var Sveriges kung cirka 1060–1066. Idag är kullen sedan många många år, bebyggd med en gård, gården heter just Kullen.  Även Håkan Röde sägs vara begravd på Levene Äng, Håkan var Sveriges kung c:a 1066-1080.