• inget RAÄ-nummer •I samband med en utflykt med Sparlösastenen som huvudmål, gjorde jag ett hastigt nedslag vid Levene kyrka. Kyrkporten var låst denna dag, men en skön stund på kyrkogården fick jag ändå. Här finns mycket att se, t.ex en vacker Liljesten och Sveriges högsta runsten, 4,6 m hög. Runstenen upptäcktes inmurad i vapenhusets inre vägg varefter man såg till att försiktigt plocka den ur väggen för att senare återmontera den lodrät på kyrkogården. En fantastisk sten att se, den kan ej rättvist återges på fotografi.


Levene kyrka ligger mellan Long och Sparlösa, på 1300 talet benämnt ”Liwine”. Levenes första kyrka byggdes antagligen som en gårdskyrka på Levene kungsgård redan på kung Stenkils och jarlen Håkan Rödes tid någon gång på 1000 talet. 


Man tror att Håkan Röde, då han var kung, lät flytta kyrkan till den nuvarande platsen, detta måste ha skett före 1080 då Håkan dör.


I Västgötalagen står att läsa att Håkan Röde ligger begravd i Levene där han var född, troligen någon gång runt 1079.


När den kyrka som står i Levene idag är byggd vet man ej, dock är dopfunten och lillklockan daterade till 1200 talet.


Man kan tydligt se arkitektoniska likheter mellan Levene kyrka och Kungslena kyrka utanför Tidaholm. Båda kyrkorna har ett större torn på långhusets mitt . Kungslena kyrka torde vara byggd under samma period som Levene kyrka.

600 m väster om Levene utmed Skaravägen ligger på vänster sida Levene Kyrka, informationsskylt finns.