RAÄ Fornsök   -   Björlanda 190:1


Under en lite förlängd lunchrast tog jag mig ut till Hisingen för att söka efter en Kung Östens Grav.


Graven är en gånggrift, således troligtvis mer än 5000 år gammal. Som jag uppfattat faktaböcker så har alla Megalitgravar haft en överbyggnad av jord, torv och sten.


Dessa högar är dock lägre jämfört med de långt senare gravhögarna som anlades under bronsåldern.


Ofta finner man idag dessa Megaliter med avschaktad hög så att kammaren blir synlig, i vissa fall är högen helt borttagen så att hela stenkonstruktionen är frilagd.


Det förekommer också att hög och kammare är helt intakt, och att man endast grävt fram ingången. I de fall  kammaren är hög nog så kan man gå in.


Just denna gånggrift kallas i folkmun för Kung Östens Grav.


Vem denna Östen var vet väl ingen, och det kan ju knappast röra sig om Kung Östen i Ynglingaätten, då det ju skiljer  2500 år mellan den ursprungliga gravkonstruktionen och den tid som  Skilfingen Kung Östen verkade.

Åk Björlandavägen norr ut 4 km från Backaplan. När man korsat Hisingsleden tag vänster efter 500 m.

Kung Östens Grav mitt i bilden.

Här mitt i bilden själva kammaren och snett uppåt höger syns gången.


( graven var dock i sitt ursprungliga skick täckt av en hög av torv och jord )