RAÄ Fornsök   -   Södra Säm 41:1


Å yrkets vägnar på väg hem från ett projekteringsmöte i Jönköping 29 oktober 2015 passade jag på att göra ett historiskt nedslag i Ulricehamnstrakten. Känns extra skönt att vandra i dessa trakter då jag på mödernet härstammar från dessa trakter.

Kummelibergs gravfält är beläget nära Sämsjön som gränsar till Åsunden vid vilken jag har betydande släktband.


Gravfältet är enkelt att besöka då det finns skyltning och bra parkeringsmöjligheter alldeles invid fältet. Det finns till och med en väl underhållen lekplats vid parkeringen om det är så att ni har med er små barn.


Just denna dag var välsignad med en fantastisk höstsol samt snudd helt vindstilla vilket gjorde vistelsen närmast pastoral.


Känslan av stor vördnad för mina tidiga släktingar infann sig i vanlig ordning. Det har nästan blivit som knark för mig att resa omkring och visa min stora respekt för dessa släkten som varit före mig.


Kör väg 157 från Ulricehamn mot Gällstad, tag sedan i Gällstad höger på Boråsvägen, efter 2 km tag höger mot Säm. Efter 600 m syns en skylt ”Gravfält”.

En sensationell upplevelse av naturen i dess bästa skrud möter mig då jag träder in i gravfältet. Platsen är omsorgsfullt vald, på krönet av en ås med vidsträckt utsikt över Sämsjön. Gravfältet har sannolikt tillhört en gård eller by som låg i närheten. Spår av forntida s.k hålvägar finns också i närheten.

Här har man grävt i en hög och funnit en stensatt kista, det är en vanlig underliggande byggteknik som återfinns i dessa gravar, som dateras till Järnåldern. Mycket intressant att se hur det kan se ut under en hög/röse.

En sentida, mycket vacker och vällagd stenmur från senare epoker, gissningsvis kommer en hel del av stenarna från gravhögarna.

Promenad i gravfältet.

Här står min kära trotjänare och väntar med sina 6 cylindrar i rak följd, sitt hårda sportchassi, samt sin 5-stegade steptronic-växellåda.


Det förekommer trots allt att jag vid vissa tillfällen önskar mig ett något mer terränggående fordon, kanske rent av något fyrhjulsdrivet. Men här vid Kummelibergs gravfält är det bra framkomlighet hela vägen fram.