RAÄ Fornsök   -   Ytterby 53:1Kungahälla är en av Nordens äldsta städer.  Skriftliga belägg för staden finns från början av 1100 talet. Kungahälla låg invid Nordre älvs norra strand c.a 2 km sydost om Kungälv. På platsen för den gamla stolta staden ligger idag en stor modern jordbruksfastighet, Kastellgården.


Alldeles nordost om Kungahälla finns en höjd som kallas för  Klosterkullen. Här på höjden anlades först en kastal med vallgrav av den norske kungen Sigurd Magnusson (Jorsalafar) någon gång tidigt på 1100 talet. Kastalen skulle  bidra till försvaret av staden samt kunna utöva kontroll av trafiken på Nordre älv.


Kungahälla stad och kastalen förstördes vid ett anfall av vender (folk från södra delen av Östersjön) år 1135. Staden återuppbyggdes emedan kastalen kom att efterföljas av ett kloster.


De grundstenar som syns idag på klosterkullen är vad som återstår av ett Augustinerkloster. Det stod klart före år 1180 och är det äldsta kända klostret i Bohuslän. Munkarna kallade sig Augustinkorherrar och kom från samhällets högre skikt, de bar prästdräkt och ägnade sig åt boklig bildning och själavård.

Kör väg 168 från Kungälv, sväng vänster i Ytterby till Torsbyvägen. Efter 500 m tag vänster mot Kastellgården. Strax innan Kastellgården ser man Klosterkullen till vänster, tag vänster mot Klosterkullen, parkera nedanför densamma. Informationsskylt finns.

Klostret kom att kallas Kastala kloster och dess ladugård för Kastellegården. Ladugården kom att fungera som skatteinsamlingsplats för grödor och andra naturprodukter som klostrets olika egendomar inbringade.


Namnet Kastellgården lever kvar än idag, då den stora jordbruksfastigheten nedanför Klosterkullen heter just Kastellgården.


Bilden här till vänster visar hur man tror att klostret kan ha sett ut. Bilden är tagen från RAÄ:s informationsskylt på platsen.

Klosterkullen, grundstenarna syns fortfarande tydligt.

Grundstenar.

Del av vallgraven.

____________________________________________