Hedareds Stavkyrka                              150515

Husaby Kyrka                                        150716

Varnhems klosterkyrka/kloster             150727

Ytterby gamla kyrka                             150805

Klosterkullen i Kungahälla                    150805

Skara domkyrka                                    150823

Kungslena Kyrka                                   150826

Levene Kyrka                                        150927

Lundby gamla kyrka                              151226

Örgryte gamla kyrka                             151226

Partille kyrka                                         151226

Härlanda kyrkoruin                               151231

Skallsjö kyrkoruin                                  160110

Asklanda kyrka                                      160110

Algutstorps kyrka                                 160110

Horla kyrka                                            160605

Hol kyrka                                               160605

Gudhems klosterkyrka/kloster             160715

Riddarholmskyrkan                               160801

Nydala kloster                                      160826

Ås kloster                                              170428

Södra Säm kyrkoruin                             170614

Dragsmarks kloster                               170705

- 4000

- 1800

0

2000

- 500

1050

BRONSÅLDER

J Ä R N Å L D E R

MEDELTID

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Steffes   utflykter

S  T  E  N  Å  L  D  E  R

Denna sida omfattar kristna kyrkor. Störst fokus ligger på tidiga kyrkor som byggdes allt eftersom kristendomen gjorde sitt intåg i Sverige under tidigt 1000 tal.  Då många av dessa tidiga kyrkor idag är ruiner kommer dessa självklart också att finnas här.


Kristnandet var en flerhundra-årig process varför olika delar av dagens Sverige kom att kristnas vid olika tidpunkter. Under perioden för kristnandet fanns parallella trosuppfattningar genom det att hedendomen var starkt rotad i vår del av världen.  Ett bestående kristnande kom tidigare att uppstå i Skåne (som var del av Danmark) och i Götaland jämfört med t.ex. i Svealand.


Mycket tidiga spår av kristet gravskick har återfunnits i Varnhem då man vid utgrävningar (2005-2008) fann ruinen efter en stenkyrka med vid-liggande kristna gravar som tros ha anlagts så tidigt som vid slutet av 800 talet !!  Denna kyrka är således en ruin av Sveriges troligen absolut äldsta stenkyrka.


Det tidiga kristnandet i Sverige hade katolsk trosinriktning.  Långt senare, under sent 1500 tal blev Sverige ett protestantiskt kristet land genom Gustav Vasas försorg.
Den förste sveakung som skall ha döpts i kristenheten ska ha varit en man vid namn Erik Segersäll.  Man menar dock att han snart kom att återgå till hedendomen och det var först hans son Olof Skötkonung (döpt i Husaby 1008 enligt traditionen) som verkligen kom att hålla sig till den nya läran.  Först där efter spreds kristendomen över vår del av världen i samma kulturriktning som i princip all ny kultur har spridits över vårt när-område, från sydväst mot nordost.
Efter Olof Skötkonungs omvändelse genomdrevs kristnandet av regerande kungar och stormän tillsammans med  Katolska kyrkan.   Med Katolska kyrkans intåg i vårt område följde mycket av ny kunskap på flera områden som bidrog till stora förändringar i de kristnade områdena.


Bl.a. infördes ett nytt gravskick,  nya kunskaper inom byggnadsteknik och nya administrativa kunskaper så som t.ex.  dokumentation och registrering av händelser i skrift.  Alla dessa nymodigheter tillsammans kom att bidra till Sveriges riksbildning.   Under övergången till kristendom kom tidigare hedniska traditioner och sedvänjor att klädas i kristen dräkt.   Bruket av hednisk trosuppfattning bestraffades mycket hårt, och med tiden kom hedendomen att till slut helt dö ut.
Det tvistas om varför våra kyrkor byggdes på på just de platser där de står.   En uppfattning är att de ofta byggdes på de platser där tidigare hednatempel eller ritplatser funnits för att på så vis tydligt markera att hedendomens tid var förbi.
I takt med kristendomens utbredning kom munkar till Sverige.  Munkarna byggde kloster och samtidigt bidrog de  till att många kristna kyrkor byggdes.  Dessa tidiga kyrkor omfattas av mina utflykter och studier enligt nedan.  Några av dessa kyrkor är av förekommen anledning munkarnas egna klosterkyrkor, även dessa beskrivs här nedan tillsammans med dess tillhörande kloster.

Våmbs kyrka, Skövde.

Agnestads kyrkoruin (rundkyrka)         170701

Vårfrukyrka  Tjörn                                170727

Södra Härene kyrkoruin                       170801

Vesene kyrka                                        170805

Eriksbergs gamla kyrka                        170805

Ods kyrka                                             170805

Tumbergs kyrkoruin                             180505

Tarsleds kyrkoruin                                180616

Hanhals kyrka                                       180721

Norra Säm kyrkoruin                            180818

Lovene kyrkoruin                                 181017

Lena kyrkoruin                                      181020

Bergstena kyrkoruin                             181020

Brunns kyrkoruin                                  181102

Tvärreds kyrkoruin                               181102

Upphärad kyrkoruin                             190421

Skalunda kyrka                                     190710

Gösslunda kyrka                                   190710

Fänneslunda kyrkoruin                         190719

Skörstorps rundkyrka           181017 / 190807

Hyssna gamla kyrka                             190825

Ölanda kapell (samt dito g:a kyrka)     200113

Tissereds kyrkoruin                              200321

KYRKOR