RAÄ Fornsök  -  Södra Härene 4:1


Under många resor på E20 från Göteborg till Assa Eskilstuna  har jag passerat denna mäktiga fornlämning, en hällkista. Många gånger har jag tänkt att stanna, men alltid har tidsnöd stoppat mig.


Så en söndag i maj 2012 gjorde jag slag i saken och genomförde en historisk utflykt.


Givetvis inga som helst problem att hitta kistan, bra parkering, tydlig informationstavla och solsken!


Det visar sig att hällkistan är Skandinaviens största. En fantastisk stund fick jag och solen. Som vanligt en hisnande upplevelse att vara på platsen där begravningar ägt rum för si så där 4000 år sedan.


Kistan har varit täckt av jord och torv i en stor hög och det var först i samband med grustäkt i modern tid som kistan upptäcktes. Den är välbevarad och har två takhällar kvar på plats, de beräknas väga 10 ton vardera. De var starka de här stenålders-människorna. På en av hällarna finns skålgropar inhuggna. Troligtvis har de använts i samband med ritualer, kanske för bättre skörd.

Kistan finns att beskåda och uppleva c:a 10 km norr om Vårgårda, E20.

Mot sydväst och mot gavelstenen.   Hällkistan är helt frilagd från högen och är 14 gånger 4 meter stor.  Gravens båda långsidor består av elva mäktiga stenhällar.  Invändigt är den indelad i tre rum genom tvärställda hällar. Graven är daterad till omkring 1500 före Kristus,  det vill säga övergångsperioden mellan yngre stenålder och äldre bronsålder.

Två kvinnor på besök, tidigt 1900 tal.

Skålgroparna.

Mot öster.

Mot söder.

Östra långväggen mot norr.

Mot sydost.

Enormt takblock !