2 km söder om Sandvig utefter Slotslyngvej är det skyltat till borgen.

  • inget RAA-nr då lämningen finns i Danmark •


Semester på Bornholm 2012. En fin liten ö som jag tycker borde tillhöra Sverige med tanke på att den ligger avsides det danska Kungadömet. Givetvis har ön i perioder under historien varit svensk, för att till slut hamna i Danmark.


Jag lyckades få med mig övriga i familjen till Hammershus en dag då solen inte sken. Då jag såg borgen insåg jag att jag utan vidare skulle kunna spendera minst en hel dag här, den är stor.


Dock med respekt för övriga i familjen, som inte var jätteintresserade, insåg jag att här gäller att småspringa i och runt borgen och att fotografera i steget för att få med mig så mycket som möjligt hem.


Hammershus ligger på Bornholms nordvästra udde, nära Hammaren, med ett högt läge och fantastisk utsikt i alla väderstreck. På den mäktiga, svårtillgängliga klippan låg tidigare en borg som dateras till omkring år 800 e Kr, alltså en fornborg enligt min indelning av begreppet borgar.


Man tror att det var ärkebiskopen i Lund, Jacob Erlandsen, som lät börja bygga borgen under 1200 talet.

Det finns mycket som tyder på att Jacob ville skapa en motvikt till kungens Lilleborg. Exakt vilket år bygget påbörjades vet man inte. Christoffer I klagade emellertid år 1256 över att ärkebiskopen, utan att ha rätt därtill, hade uppfört en borg på Bornholm. Detta förnekade dock Jacob Erlandsen, och hävdade att han endast hade förbättrat befintliga byggnader på platsen.


Fästningen blev en symbol för makten över ön och här bodde dess högsta myndighetsperson - en guvernör eller kommendant. Härifrån indrevs också de skatter och andra avgifter som kungar, ärkebiskopar, lübeckare och svenskar ansåg sig ha rätt att ta upp av den bornholmska befolkningen.


Borgens äldsta delar, Manteltornet och den inre borgmuren, är byggda av ohuggen eller kluven granit och kalksten. Under senare tillbyggnader, exempelvis lübeckarnas under 1500 talet, har delar av murtegel tillfogats. Således blev Manteltornets tre översta våningar påbyggda under Lübecktiden. Tornet var avsett både som försvarsanläggning och herrskapsboning.


1645 intogs Hammershus av en svensk militärstyrka under Carl Gustaf Wrangel och i freden i Roskilde 1658 tillföll Bornholm Sverige. En svensk styrka under ledning av guvernören Johan Printzensköld stationerades i Hammershus. Men när öns invånare under ledning av Jens Pedersen Kofoed gjorde uppror och dödade guvernören tvingades den svenska styrkan ge sig av.


Storhetstiden var förbi 1683 och man började plundra borgen på sten och annat värdefullt för att kunna uppföra Christiansös fästning samt så småningom också Kastellet och Huvudvakten i Rönne. Dess öde beseglades definitivt, då det även blev möjligt för privatpersoner att använda Hammershus som stenbrott. Förfallet stoppades först 1814 och åtta år senare genomfördes Danmarks första naturfredning omfattande den ruin som återstod av den en gång så stolta borgen.

Ärkebiskopen i Lund, Jacob Erlandsen,  18 februari 1274.

Christopher I av Danmark,              29 Maj 1259.

Här är resterna av vakthuset till förborgen, på väg upp mot huvudborgen.

Manteltornet med sin uppteglade påbyggnad som gjordes under Lübeckarnas tid på borgen.

Insidan av Manteltornet, man ser tydligt urtagen för golvbjälkarna i muren. Man ser också att våningarna tycks ha tillkommit en och en vid olika epoker.

Här är en rökgång som troligtvis har med uppvärmning av huset att göra, köket låg i en annan byggnad. Har då funnits eldstäder på varje våning, troligtvis var det öppna eldar.

Fantastisk utsikt mot alla väderstreck.

Resterna av ett rundtorn som stått alldeles på bergskanten.