Från Mullsjö mot Bottnaryd, alldeles till höger om vägen, precis innan man passerar Stråken finns hålvägen.

RAÄ Fornsök   -   Nykyrka 29:1


Det här historiska besöket skedde under en träningsrunda  2009 vid Mullsjö Friluftsgård . Jag kände till den här hålvägen sedan länge, och nu gjorde jag ett kort avbrott i träningen för att ta mig en närmare titt.


Hålvägen är mycket djup, säkert 3 meter under omgivande mark, och c:a 100 meter lång. Här har det funnits en väg mycket mycket länge. Det är i princip omöjligt att datera dessa vägar, men genom olika fynd vid andra hålvägar visar att de många gånger kan vara så gamla som från tidig järnålder, man hisnar vid den tanken.


Just denna hålväg trafikeras än i dag, fast det är varken hästar eller bilar, utan det är motionärer som skubbar här eftersom några av de av Mullsjö friluftsgård uppmärkta löp-spåren använder hålvägen.


Själv tror jag att ”Falköpingsvägen”, dagens riksväg 47, tidigare haft sin sträckning här via denna hålväg. Hålvägen tar sikte mot dagens bro över Stråken, säkert har en bro över Stråken funnits precis här under mycket mycket lång tid. Bron har en ganska självklar placering då Stråken här bildar ett smalt sund.

Vid tiden för denna historiska utflykt hade inte tanken på en vidare publicering av dessa utflykter hos mig ännu fötts. Kameran jag använde vid tiden var en iPhone 3GS, därav den ganska skrala kvaliteten på fotot.

Uppförsbacke!

Nedförsbacke, stråken skymtar mellan tallarna!

Uppförsbacken flackar ut på väg mot Gyljerydsmon!